Lamela

RODO

2018.06.20

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Dzień dobry,
przekazujemy Państwu ważną informację związaną z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Poniżej znajdą Państwo szczegóły.
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Lamela Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz, e-mail: biuro@lamela.pl

1.      Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji współpracy handlowej.

2.     W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Zarządem Komplementariusza.( e-mail biuro@lamela.pl tel. 046 837 41 52

3.      Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
1) zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust.1 lit a) RODO
2) wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
3) uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.      Jeżeli nie życzy sobie Pan/i, byśmy dalej przetwarzali Państwa dane, prosimy o kontakt.

5.      Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/u prawo:
• żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
• przeniesienia Państwa danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.
 

Pozdrawiam,

Prezes Zarządu Komplementariusza

Arkadiusz Bałdyga

+48 46 837 41 52

+48 46 837 32 31