Lamela

Dotacje unijne

W ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Lamela została beneficjentem dwóch projektów - „Tańczymy na lean(ie)” oraz „Lamela - tak się mówi po angielsku”. Są to projekty dofinansowywane w oparciu o Działanie: 8.1. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE, Poddziałanie: 8.1.1.Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców.

„Tańczymy na lean(ie)” to projekt, który służy efektywnemu wdrożeniu zasad Lean management - jednej z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, która umożliwia dostarczenie wymaganej wartości po jak najniższym koszcie  i przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zasobów. Celem jest ograniczenie marnotrawstwa, metodą osiągnięcia celu- zarządzanie o surowców po produkt końcowy  płynnym przepływem wartości produktu.. Dzięki wsparciu unijnemu sukcesywnie wcielamy zasady Lean we wszystkie procesy pracy dążąc do maksymalnego usprawnienia firmy zarówno w produkcji jak i administracji. Korzyści, jakie otrzymujemy, to przede wszystkim wysoka jakość produktu, dostawa na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa oraz redukcja zasobów magazynowych.

W ramach projektu - „Lamela- tak się mówi po angielsku” uzyskaliśmy dofinansowanie na bezpłatne kursy języka angielskiego dla naszych pracowników. Zajęcia odbywają się dla wszystkich chętnych, na różnych poziomach zaawansowania.

 

+48 46 837 41 52

+48 46 837 32 31