Lamela

Aktualności

2017.06.30
Od 2017 roku Lamela jest członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Klaster skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz szereg instytucji okołobiznesowych, w tym uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i fundusz poręczeniowy....
2016.02.20
Jesteśmy Eko! Związaliśmy się z Eko-Biznes Polska, która zrzesza instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Promuje także inwestorów indywidualnych i prosumentów w sposób aktywny zajmujących się zwiększaniem udziału OZE w miksie energetycznym...

+48 46 837 41 52

+48 46 837 32 31