Lamela

Address

LAMELA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

KRS: 0000664686, NIP: 8341885794, REGON:365981593
kapitał zakładowy: 22.336.000,00 zł

tel. 0048 46 837 41 52 

fax 0048 46 837 32 31

domestic sale  export department

tel. +48 46 / 830 96 14
tel. +48 46 / 830 96 15
tel. +48 46 / 830 96 38
fax +48 46 / 830 96 13

tel. +48 46 / 830 96 27
tel. +48 46 / 830 96 47
fax +48 46 / 830 96 13
  • Office

    Display map

Loading

Loading

+48 46 837 41 52

+48 46 837 32 31